Nye medlemmer inn i Lister Næringsforenings styre
Avtroppende styremedlemmer Tone Egeland Syvertsen (t.v.) og Reidun Tesdal Birkedal (med ryggen til) fikk blomster fra styreleder Eivind Reisvaag Sunde. (Foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon)

Nye medlemmer inn i Lister Næringsforenings styre

14. juni 2024 | Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
Tone Egeland Syvertsen og Reidun Tesdal Birkedal (vara) ble takket av med blomster. Inn i styret i Lister Næringsforening kommer Stanley Håland, Camilla Ore (fra vara til fast medlem) og Heidi Nag Flikka, mens Eivind Reisvaag Sunde fortsetter som styreleder.
Det nye styret i Lister Næringsforening består av:

Eivind Reisvaag Sunde (leder), Kathrine Ubostad, Odd Henning Sirnes, Terje Moen, Stanley Håland, Camilla Ore, Heidi Nag Flikka og Ole Andre Olsen.

Varamedlemmer blir Hilde Netland (møter fast), Reidun Meberg og John Ingve Kvinlaug.

Den nye valgkomiteen består av Smiljana Divjak (leder), Bodil Stensrud og Agnes Berntsen.

Etter avtale med de fire bankene som er hovedsponsorer for Lister Næringsforening, skal to av bankene ha fast én styreplass og én varaplass i styret (velges for ett år) for så å bytte om på fast og varaplass året etter.

De to første årene har det vært Sparebanken Sør og Kvinesdal Sparebank som har hatt disse plassene. For de to neste årene skal det være Flekkefjord Sparebank og Sparebank 1 SRbank som skal ha de to plassene. Bankene er enige om at Heidi Nag Flikka, Flekkefjord Sparebank, har fast plass fra GF 2024, mens Hilde Netland, Sparebank 1 SR bank har fast møtende 1.varaplass. Disse bytter plasser ved neste GF våren 2025.

På generalforsamlingen, som ble avholdt i forkant av Energidagen Lister, la daglig leder Hans Fr. Grøvan la frem årsrapport og årsregnskap. Det ble også vedtatt følgende endringer for kontingent og serviceavgift for 2025:
  • Styret ber GF vedta et prinsipp om at det årlig gjennomføres en justering av serviceavgift og medlemskontingent basert på KPI tall fra oktober året før.
  • Styret foreslår å øke medlemskontingent og serviceavgift for 2025 med KPI basert på tall fra oktober året før.