Green Yard tar imot tonnevis av lokalt skrapjern
Nytt fra medlemmer
Anette Løyning fra Green Yard tar imot skrap fra en kunde.

Green Yard tar imot tonnevis av lokalt skrapjern

15. mai 2023 | Tekst: Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
Flere lass med skrapjern leveres ukentlig hos Green Yard Feda. Stål, kobber, messing og aluminium blir grundig sortert, før alt sendes til omsmelting.
– Mottaket vårt blir stadig mer populært. Både privatpersoner og lokale bedrifter kommer og leverer, sier Tor Sverre Hansen, salgsingeniør hos Green Yard Feda.

En traktor med en tilhenger full av skrap stopper for veiing hos Anette Løyning ved inngangsporten. Når den kjører ut igjen veies den på nytt.

– Slik måler vi hvor mye skrap som blir levert, kommenterer Hansen.

ANETTE FØLGER kunden bort til sorteringshallen, der lasset blir tømt. Hele operasjonen tar under fem minutter. 

– Det er enkelt og greit. De fleste leverer skrapjernet på tilhenger. Men vi tar også imot leveranser sjøveien. Til de som ikke har mulighet til å levere selv, tilbyr vi henting. Vi kan også kjøre ut kontainere til kunder som ønsker det, sier Hansen.

Skrapjernet sorteres etter metalltype inne i hallen, før det klippes opp i mindre deler og kjøres ut på kaia der det hentes med båt.

– Vi selger til høystbydende. Kundene er som regel fra kontinentet, sier Hansen.

HØY PRIS for utgående skrap betyr også høyere kilopris for inngående.

– Prisen vi gir på skrapmetall som leveres varierer i takt med markedsprisen. Vi tar et mellomlegg som skal dekke våre kostnader. Men prisene har vært gode det siste året – spesielt på stål, sier Hansen.

I DE FERDIG sorterte skraphaugene på kaia, ligger også alt metallet fra skipene som Green Yard Feda resirkulerer.

– Hele vår forretningsidé bygger på gjenbruk. Maskiner og alt utstyr om bord i båtene demonteres og selges. Det som blir igjen av metall, blir smeltet om og brukt på nytt som råvare. Slik bidrar vi til det grønne skiftet, sier Hansen.


FØLGENDE FRAKSJONER vil gi et trekk i avregningen ved levering av jern og metaller: Restavfall, sandwichpaneler, sand/finstoff, treverk, betong, armering med betong, dekk/dekk på felg, bannskap/safe, snø/vann/is.

Følgende farlig avfall skal ikke forekomme i levering av jern og metaller: Lys rør/tennere, brannslukningsutstyr, maling, asbest/eternitt og asbestholdige materialer, eksplosiver og fyrverkeri, radioaktive materialer og medisiner.

For at gassflasker skal kunne leveres, skal ventilene være skrudd av slik at man synlig ser at denne er tom eller så skal flasken være delt i to. Er ikke dette gjort, må kunden ta flasken med seg igjen. Det skal opplyses i mottaket om lasset inneholder gassflasker.

Alle tanker skal tømmes før levering, det skal også kuttes hull i tankene slik at operatørene ved mottaket kan bekrefte/se at denne er tom. Er ikke dette gjort, må kunden ta med seg tanken tilbake.
 
Har du spørsmål rundt levering av skrapjern, kontakt Tor Sverre Hansen på mob. +47 936 26 181.