Stor interesse for lokal ingeniørutdanning
Driftsleder Jan Einar Sævik ved Eramet Kvinesdal forteller om stor interesse for det fleksible ingeniørstudiet hos arbeiderne på smelteverket. (Foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon)

Stor interesse for lokal ingeniørutdanning

08. mars 2023 | Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
14 ansatte fra Eramet Kvinesdal møtte opp for å høre mer om planene om en fleksibel ingeniørutdannelse i Lister.
– Vi er kjempenysgjerrige på dette. De neste 8-10 årene vil vi skifte ut mye folk og utstyr. Da trenger vi mer spisskompetanse, sier Jan Einar Sævik.

Som driftsleder på smelteverket på Øyesletta er han ansvarlig for bemanningen på skiftene.

– For oss som arbeidsgiver vil et studietilbud der våre folk videreutdanner seg, samtidig som de fortsette å jobbe, være veldig interessant. Det vil koste oss litt, men det totale regnestykket vil være positivt, sier Sævik.

HAN FORTELLER at motivasjon i staben for å ta ingeniørutdannelse er stor, både blant fast ansatte med fagskole og lærlinger.

Over 50 personer fra ulike lokale bedrifter, både ledere og mulige kandidater til studiet, var til stede i Postbygget i Lyngdal for å høre Rein Terje Thorstensen, visedekan ved Universitetet i Agder (UiA), fortelle om mulighetene for å opprette en fleksibel ingeniørutdannelse i Lister, Lindesnes og Dalane.

TANKEN ER AT studentene i hovedsak kan bo hjemme og ta utdannelsen på deltid ved siden av jobb. Thorstensen skisserte en nettbasert studieløsning og et nært samarbeid med næringslivet.

– Vi ser for oss at vi spiller inn forelesningene på film, slik at studentene kan se dem når de ønsker det. Dette vil kombineres med ukentlige lekser. Men for å få til dette trenger vi lærere, sier Thorstensen.

HAN LOVER AT UiA kan stille med noen lærere, men frir også til det lokale – både når det gjelder faglig innsats og finansiering.

– Skal vi få til et fullt fleksibelt studium, må vi gjøre alt digital. Det koster penger, anslagsvis 5 millioner kroner for den første linjen. Og så er vi avhengig av å få tak i lærere, sier Thorstensen, som ser for seg et spleiselag mellom staten, lokalt næringsliv og UiA for å få etablert studietilbudet.

Alle ingeniørutdanningene ved UiA er tilrettelagt for personer med fagbrev, kjent som Y-vei. Dette er derfor en god anledning for fagarbeidere og de som har teknisk fagskole å bygge på kompetansen sin til å bli ingeniør.

EN AV DEM som ønsker studiet velkomment er Vetle Wathne Solaas (22), som jobber i Fagbygg i Mandal samtidig som han går på fagskole i Lyngdal.

– Jeg vil gjerne bygge på fagskolen. Tilbudet virker veldig fleksibelt, der vi kan jobbe ved siden av studiene og slippe å dra inn på campus, sier Solaas.