Ventyrs oppfordring til Listers leverandørindustri
Prosjektleder Jon Fredrik Myge i NorSea var en ettertraktet mann på Energidag Lister, som ble arrangert på Rosfjord Strandhotell. (Fotos: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon)

Ventyrs oppfordring til Listers leverandørindustri

13. juni 2024 | Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
Ventyr-konsortiet har definert Tananger som den naturlige landbasen for Sørlige Nordsjø II. Men prosjektleder Jon Fredrik Myge avviser at døren er lukket for Listers havner og leverandører.

– Nei, det er den ikke. Kontakt oss, oppfordrer Myge.

Prosjektlederen jobber for Rogaland-selskapet NorSea, som sammen med belgiske Parkwind og IKEAs investeringsfond Ingka Investments eier Ventyr – konsortiet som har fått konsesjon til å bygge ut den første delen av havvindfeltet Sørlige Nordsjø II.

Men på Energidagen Lister, representerte han Ventyr. De rundt 100 oppmøtte på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal var naturlig nok spente på hva Myge kunne fortelle både om prosess og muligheter.

Les også: Beviset på at Lister er en kraftfull energiregion

NORSEA TILBYR logistikktjenester og har hovedkvarter på Tananger i Stavanger. Selskapet disponerer dessuten kaifasiliteter rundt hele kysten av Norge.

– Som partner i Ventyr har vi tilbudt havna vår i Tananger. Her har vi allerede mye leverandørindustri. Dette er en sentral og naturlig plass å ha et driftssenter, slår Myge fast.

Spørsmålet mange stiller seg – spesielt på Agder – er om det vil bli noe havvindaktivitet andre steder.

Styreleder Øystein Bondevik i Southwind, Mandals havvindsatsing, har tidligere uttalt til Fædrelandsvennen at Ventyr-løsningen var «den klart dårligste løsningen for Agder».

MYGE VIL IKKE kommentere dette utsagnet. Men i et intervju i en kaffepause under konferansen i Lyngdal, sier han dette:

– Vi oppfordrer alle som ønsker å være leverandører til Sørlig Nordsjø II om å kontakte oss. De kan også registrere seg på leverandørportalen på Ventyrs nettside, besøke oss på ONS og følge med når vi inviterer til leverandørdager.

– Vil det være behov for vedlikeholdsbaser eller driftsbaser utover det som planlegges på Tananger?

– Jeg kan ikke forskuttere hva Ventyr trenger av tilleggstjenester og havner. Det må Ventyr selv svare på.

– Kan det være aktuelt å etablere en sammenstillingsfabrikk på Hausvik i Lyngdal eller en vedlikeholdsbase i Lundevågen i Farsund?

– Jeg må bare henvise til de som jobber med innkjøpstjenester i Ventyr. Men det jeg kan si er at selv om vi er kreative folk, er det ikke alt vi klarer på komme på selv. Så ta kontakt og bruk de arenaene som finnes for å treffe oss.

– Vil dere komme ned å snakke med bedrifter i Lister som melder sin interesse som leverandører?

– Om det mulig å besøke alle, vet jeg ikke. Men vi har en intensjon om å være åpne for dialog.

EN TING SOM AGDER er sikret, er den 200 kilometer lange kabelen fra Sørlige Nordsjø II. Den skal gå inn Fedafjorden. I enden skal det etableres en landstasjon som vil konvertere strømmen, slik at den føres videre ut til forbrukeren.

Alle vindturbinene vil være i produksjon i 2031. Før dette skal det blant annet foretas engineering på fundamenter og produseres kabler. Det skal også bygges et HVDC-anlegg offshore.

– Norske selskaper kan være alternative leverandører til dette, sier Myge.

SELVE PRODUKSJONEN av tårn, generator (naceller) og blader til vindmøllene, vil skje utenlands. Ventyr fokuserer nå i første omgang på såkalte Tier 1-leverandørene, som for eksempel turbinleverandørene.

– Litt av utfordringen er at vi ikke har denne industrien her i Norge. Men vi har selskaper som kan være underleverandører til Tier 1-leveandørene. Vi oppfordrer disse til å ta kontakt, sier Myge.