Beviset på at Lister er en kraftfull energiregion
Reinhard Lund-Mikkelson, daglig leder i Virea, forteller om biogassanlegget som planlegges på Lista. (Alle fotos: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon)

Beviset på at Lister er en kraftfull energiregion

13. juni 2024 | Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
Vindkraft til havs, på land og fra kiter. Biogass, hydrogen og vannkraft. Lister flommer over av prosjekter innen fornybar energi.
– Jeg kjenner en stolthet over at vi har en slik energiregion, sa daglig leder i Lister Næringsforening, Hans Fr. Grøvan, da han ønsket velkommen til Energidagen Lister på Rosfjord Strandhotell.

Han var ikke mindre stolt, da at konferansen var over.

For det var et forrykende energishow som de rundt 100 oppmøtte i salen fikk servert.

Førstemann ut var Jon Fredrik Myge, prosjektleder i NorSea – en av partnerne i Ventyr. Han avslørte hva lokale bedrifter må gjøre for å kunne bli leverandører til Sørlige Nordsjø II.

Les eget intervju med Myge her.

SÅ VAR DET Åge Breimoens tur. Han er daglig leder i Kvina Energy, som har planer om å bygge en fabrikk i Kvinesdal til 15 milliarder kroner som skal produsere hydrogen og ammoniakk.

– Hvis vi i fremtiden skal transportere noe uten diesel og bensin, er hydrogen et veldig godt alternativ. Produksjonen krever mye strøm. Men vi har overskudd på strøm i det vestlige Agder og i det sørlige Rogaland, sier Breimoen, som anslår at fabrikken når den står ferdig vil ha en samlet strømregning i året på mellom fem og seks milliarder kroner.

Men det er langt frem før fabrikken kan bygges. Reguleringsplan og konsesjonen er fortsatt ikke på plass.

– Vi vil trenge mye folk som kan prosessindustri, det vil si ingeniører og andre med teknisk kompetanse. Jeg vil anslå at vi totalt vil ha behov for mellom 50 og 70 ansatte, sier Breimoen.

NESTE FOREDRAGSHOLDER var Kitemills sjef for forskning og utvikling, Espen Oland.

Kitemill holder til på Lista fly- og næringspark. Teknologien utnytter høydevind til energiproduksjon. En kite flyr i spiral mot vinden. Den er knyttet til en generator på bakken som produserer strøm.

– Vi har fått mye oppmerksomhet, også internasjonalt. Og det er jo artig, forteller Oland.

Foreløpig produserer testkiten 20 kilowatt. Men målet er å fange mer vind og få mer effekt ut.

– Ambisjonen er å bli et multimilliardselskap, sier Oland, og legger til:

– Denne teknologien innebærer også en vesentlig reduksjon av materialforbruk, sammenliknet med vindmøller.

LITT BORTENFOR Kitemills testsenter på flyplassen, planlegges en annen type produksjon av grønn energi.

– Vi ønsker å bli en av de ledende i landet på produksjon av biogass. Ett av våre fire anlegg som planlegges ligger på Lista, sier Reinhard Lund-Mikkelson, daglig leder i Virea.

Forretningsideen er å bruke avfall fra landbruket og oppdrettsnæringen og gjøre dette om til biogass.

– Det er omtrent hundre prosent likt gass fra dinosaurer. Om det kommer fra kuskitt eller dinosaurer, spiller ingen rolle, sier Lund-Mikkelson.

Han forteller at oppdrettsanleggene til Baring og Lista Laks sammen med gårder fra hele regionen vil være naturlige leverandører av råstoff inn til fabrikken.

– Vi vil produsere rundt 85 gigawatt strøm og 220 tonn gjødsel i året, som i stor grad vil gå tilbake til det lokale landbruket, sier Lund-Mikkelson, som anslår at fabrikken på Lista vil skape mellom 10 og 15 arbeidsplasser.

ET SELSKAP som allerede har mange ansatte og produserer mye strøm, er Sira-Kvina.

Men en produksjon på sju terrawattimer per år, står selskapet for 5 prosent av all fornybar energiproduksjon i Norge.

– Sira-Kvina ble etablert som følge av behovet for vekst i regionen. Både aluminiumverket på Lista og smelteverket i Kvinesdal kom som følge av Sira-Kvina. Det ble da utført et politisk håndverk som vi kan være stolte av i dag, sier Siras-Kvinas toppsjef Magne Bratland.

PÅ LISTA HAR det vært produsert vindkraft siden 2012.

– Lista Vindkraftverk produserer strøm til 11.000 husstander og leverer på det regionale nettet, sier prosjektleder Kjell Rune Nakkestad.

Han forteller at det lokale vindkraftverket er det mest effektive i Norge, Skandinavia og trolig i Europa.

– Det er litt gøy og unikt, spesielt fordi det er drevet med lokal kompetanse, sier Nakkestad.

AT ENERGIDAGEN ble en suksess, er ikke Hans Fr. Grøvan i tvil om.

– Det har vært en spennende dag som har gitt noen perspektiver. Vi kan slå fast at vi har mange interessante energiaktører i regionen. Noen produserer allerede mye, mens andre har klart å skaffe kapital for å kunne produsere i fremtiden. I dag har vi klart å bygge relasjoner mellom de ulike aktørene, noe som er viktig, sier han.