Inviterer til bærekraft-workshops
Det legges opp til fire workshops om bærekraft i september. (Foto: Akil Mazumder, Pexels)

Inviterer til bærekraft-workshops

29. mai 2024 | Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
Jobber du i en liten eller mellomstor bedrift i Lister og ønsker mer kompetanse på bærekraft? I høst har du mulighet til å få faglig påfyll!
Lister Nyskaping tilbyr et kompetanseprogram om bærekraft utviklet av UN Global Nettverk Norge.

– Programmet er praktisk rettet og skreddersydd for små- og mellomstore bedrifter som ønsker å komme i gang med systematisk bærekraftsarbeid for å styrke sin konkurransekraft og ruste seg for fremtiden, sier Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping.

KOMPETANSEPROGRAMMET består av fire fysiske workshops som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess hvor bedriften utfører en forenklet dobbel vesentligshetsanalyse. 

I workshop 1 og 2 veiledes bedriftene i å gjennomføre en forenklet dobbel vesentlighetsanalyse hvor man kartlegger hvilke bærekraftsområder bedriften har størst påvirkning på, og hvilke risikoområder som påvirker bedriften.

I WORKSHOPENE brukes verktøyet vesentlig.no, som er utviklet av Miljøfyrtårn og UN Global Compact, og er gratis å bruke. Analysen gir grunnlag for å prioritere de bærekraftstiltak som gir størst effekt på både bærekraft og lønnsomhet i den enkelte bedrift.

Workshop 3 gir metodikk og rammeverk for å sette konkrete mål for bærekraft i bedriften, og fokusere på å lage en handlingsplan for å nå målene. I workshop 4 gis en introduksjon til standarder og rammeverk for bærekraftsrapportering og grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak. 

– DU TRENGER ingen forhåndskunnskap om bærekraft for å delta i kompetanseprogrammet, men det er viktig at du har god innsikt i bedriften og interne prosesser for å få størst nytteverdi. Om du er daglig leder, nyansatt bærekraftsansvarlig eller har andre lederansvar i din bedrift, er du hjertelig velkommen. Du kan komme alene eller ta med en kollega, men vi anbefaler å stille to fra hver virksomhet, sier Skage.

Bedrifter som ønsker å motta inntil ti timer individuell veiledning fra Lister Nyskaping knyttet til kompetanseprogrammet, kan motta dette uten ekstra kostnad for bedriften, dersom bedriften kvalifiserer for ordningen (målbedrift).

Les mer om tilbudet fra Lister Nyskaping her.