Ber kommunene ta styringen
Kommunalsjef Tor Arne Eiken i Hægebostad kommune er enig i at kommunene må ta en mer aktiv rolle som samfunnsutviklere (Foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon)

Ber kommunene ta styringen

11. april 2024 | Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
Flere av foredragsholderne på Bolystkonferansen tok til orde for at kommunene må ta en tydeligere rolle som samfunnsutviklere.
– Det er utrolig viktig at kommunene tar dette inn, sier urbanist og samfunnsplanlegger Sigrid Furuholt Engelstad i Asplan Viak.

Hun fikk støtte av kommunalsjef Tor Arne Eiken i Kvinesdal kommune.

– JEG ER VELDIG enig i det Sigrid sier, at kommunen må ta en mer aktiv rolle. Samtidig er det viktig at vi har et godt samarbeid, både i kommunene og mellom kommunene. Og det føler jeg at vi har. Vi er vant til å treffe hverandre på tvers av kommunegrensene og har etablert ulike foraer som fungerer, sier Eiken.

Morten Meyer, kvalitetssjef hos Boligbyggerne, presenterte en detaljert oversikt over botrendene i Norge.

Han tegner et nokså dystert bilde av situasjonen.

– VI HAR EN dobbel kostnadsutfordring. Den som skal kjøpe bolig har dårlig råd ettersom renten er doblet. Og de som skal bygge boligene opplever et vanvittig kostnadspress på grunn av økte materialpriser, etterdønninger av pandemien og renten, sier Meyer.

Også han har klare oppfordringer til kommunene:

– Bruk husbankens rådgivere for å sy sammen en finansiering. De kan være helt avgjørende, sier han.

Meyer påpekte også at kommunen må snakke åpent og tydelig med boligbyggere om boligbehovet og hva kommunen ønsker.

– Det må være en form for bestilling på antall til de som skal bygge, sier han, og legger til:

– Og så er det viktig at plan- og byggesaksavdelingene i kommunene ikke blir barrierer. Unngå omfattende planbestemmelser. Mikrojussen må ikke ned på detaljprosjekteringsnivå. Da stopper alt opp, sier han.

I PANELDEBATTEN, som avsluttet Bolystkonferansen, trakk Arne Marthinsen frem et annet poeng. Han er sjef for industribedriften Einar Øgrey Farsund.

– Vi må ha jobber. Hvis vi som region ikke er attraktiv på arbeidsfronten, så får vi heller ikke tilflytting. Har vi ikke en jobb å tilby i bunn, hjelper det ikke med boattraktivitet, mener Marthinsen.