Håper ny konferanse kan gi flere E39-svar
Anette Aanesland, sjefen for Nye Veier, vil gi oss status for E39-prosjektet. (Foto: Frank Lervik/Nye Veier)

Håper ny konferanse kan gi flere E39-svar

06. februar 2023 | Tekst: Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
Hva er status for arbeidet med E39 mellom Kristiansand og Ålgård, og er utbyggingen samfunnsøkonomisk lønnsom? Toppsjef Anette Aanesland i Nye Veier gir oss svaret på E39-konferansen på Utsikten Hotell 9. mars.

– Hold av dagen, meldt deg på og vær med å bidra til at stamveiprosjektet blir realisert, oppfordrer Hans Fr. Grøvan, daglig leder i Lister Næringsforening.

Han forteller at sammenhengende utbygging av ny firefelts E39 mellom Kristiansand og Stavanger er blant de viktigste sakene for det lokale næringslivet. Sammen med NHO Agder, NHO Rogaland, Næringsforeningen i Stavanger og Næringsalliansen Agder arrangerer derfor Lister Næringsforening en en egen konferanse om veiprosjektet. Datoen er 9. mars og stedet er Utsikten Hotell Kvinesdal.
 
– KONFERANSEN skal belyse den ferdig utbygde stamveiens betydning med tanke på reduserte ulykker, økt verdiskaping og bedre fremkommelighet, sier Grøvan.

Ferdig utbygd firefelts E39 vil knytte Lister-regionen sammen med to av de største byene i Norge. Reisetiden fra Lister til Kristiansand blir i underkant av 40 minutter, og til Stavanger om lag den samme.

– Skal denne stamveien bli bygd, er det helt nødvendig å stå sammen. Derfor er det svært gledelig at vi nå er i ferd med å bygge et organisert nettverk mellom Agder og Rogaland for å holde et størst mulig trykk oppe inn mot nasjonale myndigheter når Nasjonal Transportplan skal forberedes og vedtas i Stortinget våren 2024, sier Grøvan.

I TILLEGG TIL Aanesland i Nye Veier, stiller statssekretær Tom Kalsås fra Samferdselsdepartementet. Han vil sette stamveiutbyggingen i et nasjonal perspektiv.

NHO skal vise hva veien faktisk vil betyr for nærinsglivet i landsdelen. Det blir dessuten paneldebatter med lokale og regionale bedriftsledere, ordførere og stortingspolitikere.

FYLKESORDFØRER Arne Thomassen vil sammen med hovedutvalgsleder for samferdsel i Rogaland Ole Ueland gi oss et innblikk i hva en ferdigstilt E39 vil bety i et regionalt perspektiv.

– Vi håper E39-konferansen skal bidra med kunnskap og oppdatert informasjon om planer og fremdrift for utbyggingen av ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård, sier Grøvan.

Les mer om konferansen her.