Dødsulykkene skjer ikke på firefeltsveiene
– 116 drepte er et altfor høyt tall. Så vi har fortsatt en formidabel jobb å gjøre, sa Richard G. Knutsen, fagsjef ved Opplysningsrådet for vegtrafikk.

Dødsulykkene skjer ikke på firefeltsveiene

14. mars 2024 | Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
Det er 90 prosent større sjanse for å bli drept eller hardt skadd på fylkesveier enn det er på firefelts europaveier.
116 mennesker ble drept i trafikken i Norge i 2022. Det er 36 flere enn året før.

– Vi ser at den nedadgående trenden er brutt. Dødsraten stiger. Men de fatale ulykkene skjer ikke på de aller største veiene, de skjer på de smale og svingete tofeltsveiene, forklarte Richard G. Knutsen, fagsjef ved Opplysningsrådet for vegtrafikk.

Over 100 næringslivsledere og politikere var torsdag samlet på E39-konferansen på Utsikten Hotell Kvinesdal. Konferansen arrangeres av næringsforeningene i Stavanger, Kristiansand og Lister, NHO Rogaland, NHO Agder, LO Rogaland og LO Agder.

Knutsen var tydelig på at bygging av nye firefeltsveier gir tryggere veier og langt færre drepte og hardt skadde i trafikken.

– Vi har en nullvisjon. 116 drepte er et altfor høyt tall. Så vi har fortsatt en formidabel jobb å gjøre, sa Knutsen.

Han trakk frem viktigheten av å fullføre byggingen av den nye firefeltsveien mellom Kristiansand og Stavanger. 

– Vi er nødt til å ha et standardnett mellom store byene som er helhetlig, sa Knutsen.