Mer penger til vedlikehold, mindre til veibygging
Statssekretær Cecilie K. Kroglund i Samferdsdepartementet slo fast at regjeringen vil prioritere vedlikehold på veien fremfor å bygge nytt. (Foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon)

Mer penger til vedlikehold, mindre til veibygging

14. mars 2024 | Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
Signalene fra statssekretær Cecilie K. Kroglund i Samferdsdepartementet i forkant av ny NTP var tydelige: Regjeringen vil prioritere vedlikehold foran bygging av nye veier.
Godt over 100 næringslivsledere og politikere var torsdag samlet på E39-konferansen på Utsikten Hotell Kvinesdal. Stor spenning var knyttet til hva Kroglund kunne røpe om den nye nasjonale transportplanen, som regjeringen legger frem fredag 22. mars.

– Min rolle er ikke å avsløre ting. Da hadde det vært statsråden vært her, ikke jeg. Men noen løypemeldinger kan jeg gi, sa Kroglund.

Men de som satt og håpet på utbyggingsfest i den NTP’en, ble nok skuffet.

– DRIFT OG vedlikehold og mindre investeringer vil få større fokus i planen. Vi må sikre at næringslivet i hele landet får en bedre transporthverdag, sa Kroglund.

Hun understreket videre at regjeringen må levere en ansvarlig transportplan, og at transportsektoren fremover må være forberedt på hardere konkurranse om statens investeringsmidler – spesielt fra forsvar og helse.

– Vi skal bruke mye penger på samferdsel, og vi skal fortsatt bygge nytt. Men det blir færre store, grandiose prosjekter, fastslo Kroglund, og siterte NTP’ens parole:

– Vi skal ta vare på det vi har, utbedre der kan og bygge nytt der vi må.

HUN PEKTE dessuten på at klimagassutslipp og arealbruk vil bli vektlagt i større grad når beslutninger skal tas om hvilke veier som skal bygges.

Men ting høstet hun applaus for i salen. Kroglund forsikret nemlig de oppmøtte om at Nye Veier fortsatt vil spille en viktig rikke i utviklingen av riksveinettet.