Denne mannen kan gi oss viktige E39-svar
Sigbjørn Gjelsvik (Sp), leder i Stortingets Transportkomite, vil fortelle hvordan ny E39 ligger an i den nye NTP'en. (Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet)

Denne mannen kan gi oss viktige E39-svar

28. februar 2024 | Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
Torsdag 14. mars er klart for en ny E39-konferanse. Her kommer blant andre lederen for Stortingets Transportkomite for å fortelle om hva vi kan forvente av den nye NTP’en som skal legges frem i vår.
 
Vil ferdigstilling av ny firefelts E39 mellom Kristiansand og Stavanger få en prioritert plass i ny Nasjonal Transportplan (NTP)? Hvorfor skal Nye Veier være en viktig aktør for utbygging av stamvei og ny E39?

Og hvordan kan ny stamvei og halvering av reisetid mellom Kristiansand og Stavanger påvirke rekrutteringsmuligheter for næringslivet i landsdelen og bidra til å skape nye samarbeidsrelasjoner mellom Agder og Rogaland?

DET ER NOEN av spørsmålene som skal besvares på konferansen, som også i år arrangeres på Utsikten Hotell Kvinesdal.

– Vi har passert 100 deltakere, men det er fortsatt ledige plasser. Siste frist for påmelding er mandag 11. mars, sier Hans Fr. Grøvan, daglig leder i Lister Næringsforening.

Meld deg på her!

Størst forventninger stilles det kanskje til innlegget fra lederen for Stortingets Transportkomite, Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Han kan gi oss et hint om hva som skjer med ny E39 i NTP for 2025-2037, som legges frem av regjeringen og behandles av Stortinget i løpet av våren.

MEN PÅ agendaen står flere spennende temaer.

Nye Veier-sjef Anette Aanesland vil beskrive hva Nye Veier har betydd for norsk stamvegutbygging og status for E39 Mandal-Ålgård. Hun vil også fortelle om Nye Veiers rolle og kriteriene for prioritering av tildelte strekninger.

Statssekretær Cecilie K. Kroglund (Ap) vil forklare hvordan regjeringen arbeider med stamveiutbygging i Norge og hvilken plass E39 mellom Kristiansand og Stavanger har i disse planene.

DIREKTØR I Opplysningsrådet for vegtrafikk, Øyvind Solberg Thorsen, skal redegjøre for hvordan vi bygger nye veier som redder liv.

Vi får også innlegg fra Sveinung Fjose (partner i Menon Economics og rapportforfatter av evalueringsrapporten regjeringen har bestilt), Torgeir Erfjord (direktør for landbruk i Felleskjøpet) og prosjektutviklingssjef i Nye Veier, Vidar Stormark.

Dessuten blir det to paneldebatter. Den ene tar for seg hvordan en ferdig utbygd E39 mellom Kristiansand og Stavanger kan bidra til økt samarbeid mellom Agder og Rogaland.

Den andre vil handle om hvordan vi kan arbeide for å sikre ferdigstillelse av ny firefelts E39.

Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom Næringsforeningene i Stavanger, Kristiansand og Lister, NHO Rogaland, NHO Agder, LO Rogaland og LO Agder.