Krever bedre rammevilkår for havvindutbygging
Myndighetene må lage en konstruksjon som sikrer gode rammevilkår, slik at det blir attraktivt å investere i infrastrukturen rundt havvind, mener Arne Marthinsen. (Foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon)

Krever bedre rammevilkår for havvindutbygging

18. januar 2024 | Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
Er havvind den nye oljen? Nei, mener Øgrey-sjef Arne Marthinsen, som leder grupperingen bak Hausvik Energy Yard.
– Oljen har helt andre rammevilkår. Der får du dekket 70-80 prosent av investeringene mot at du tjener mindre på toppen. Skal vi bygge ut havvind, må myndighetene legge forholdene tilsvarende til rette og stille krav, sier Marthinsen.

Han peker på at det er lenge til utbyggingen på norsk sokkel starter og kan gi jobb for norske bedrifter.

– VI MÅ FINNE kunder som gir oss omsetning nå. Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord er for langt frem. Men da trenger vi en struktur og rammebetingelser som gjør at vi kan levere til havvindprosjekter i andre land enn Norge, prosjekter der det er aktivitet nå, sier Marthinsen.

I sitt foredrag på Næringslivsdagen Lister 2024, sådde han tvil om myndighetenes vilje til å satse. 

– MYNDIGHETENE må ville mest. Vi må benytte muligheten vi har med havvind til å skape verdier og arbeidsplasser, sier Marthinsen.

Han viser til at Sørlandet har et geografisk konkurransefortrinn, fordi landsdelen ligger så nærme norsk sokkel. 

– DET ER IKKE så mange alternative steder for havvindbaser enn Farsund havn, Mandal og Hausvik. 

Det vil imidlertid koste over en milliard kroner for å etablere et havvindanlegg på Hausvik. Uten subsidier blir de planene vanskelige å realisere.