Industrien ber om utsettelse i sykehussaken
Den skadde arbeideren ble ivaretatt av bedriftens førstehjelpsleder og industrivernteam i påvente av nødetatene. (Alle fotos: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon)

Industrien ber om utsettelse i sykehussaken

05. desember 2023 | Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
Fra alarmen gikk til den skadde arbeideren var på sykehuset, tok det 20 minutter. Industrien i Lister mener øvelsen dokumenterer betydningen av å ha et lokalt akutt- og traumetilbud.
Med en rekke industriledere fra Lister «ringside», foregikk et dramatisk rollespill i verkstedet til Parat Halvorsen i Flekkefjord tirsdag ettermiddag.

En arbeider hadde fått en tung stålkonstruksjon over seg og lå i klem. Nødnummeret ble tastet, og kolleger ga raskt førstehjelp. Og snart var mannskaper fra Flekkefjord brann- og redning og ambulansetjenesten på plass.

SVEISEAPPARAT OG jekk ble brukt for å frigjøre den skadde arbeideren. 18 minutter etter at ulykken ble varslet, lå pasienten på båren – klar for å bli fraktet videre inn i den ventende ambulansen.

– Herfra tar det rundt to minutter å kjøre opp til sykehuset i Flekkefjord. Til sammen gikk det altså 20 minutter, oppsummerte Martin Løvland, teknisk sjef ved Parat Halvorsen.

HAN MENER øvelsen viser at uten et akutt- og traumetilbud i nærheten, vil transportveien bli så lang at liv og helse blir satt i fare.

– Det handler ikke bare om kirurgi. Vi har mange eksempler på at mennesker som har vært i trafikkulykker har overlevd, fordi de ble ivaretatt av akutt- og traumeteamet ved Flekkefjord sykehus frem til helikopteret kom, sier Løvland.

ONSDAG 13. desember skal det avholdes styremøte i Sørlandet sykehus. Der skal det tas en beslutning om fremtiden til akuttkirurgi- og traumetilbudet i Flekkefjord.

– Saken er for dårlig utredet til å legge ned et slikt tilbud permanent. Lister har en unik mekanisk industri og prosessindustri. Vår klare oppfordring når sykehusstyret møtes onsdag i neste uke, er å utsette beslutningen til det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsundersøkelse, sier Løvland, og legger til:

– Ett av scenariene som må vurderes er fire kirurger i nordsjøturnus. Det er en solid løsning som ville kunne fungere fra «day one».

HANS FR. GRØVAN, daglig leder i Lister Næringsforening, var til stede under øvelsen. Han mener næringslivet vil miste en trygghet i hverdagen, hvis den lokale akuttfunksjonen forsvinner.

– Dessuten er det et poeng at sykehuset vil bli mindre attraktivt som arbeidsplass uten akuttkirurgi og traumetilbud, sier han.

Fredag drar Grøvan til Oslo for å være til stede i Stortinget under en annonsert interpellasjon om saken. 

Neste tirsdag, altså dagen før styremøte, vil det arrangeres et fakkeltog fra Jernbanestasjonen og bort til Grand Hotell. Målet er å markere viktigheten av å beholde akuttkirurgi- og traumetilbudet i Flekkefjord.

Toget forlater perrongen klokken 18.45.