Etablerer digital styreportal i Lister
Sammen etablerer de en styreportal i Lister. Fra venstre: Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping, Hans Fredrik Grøvan, daglig leder i Lister Næringsforening og Camilla Ore, rådgiver i Formue Sørlandet.

Etablerer digital styreportal i Lister

06. september 2023 | Tekst: Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping
I høst lanseres en ny digital styreportal som skal gjøre det enklere for bedrifter i regionen å finne riktig styrekompetanse. Målet er flere eksterne styremedlemmer, flere kvinner i styrene, flere yngre kandidater og flere med internasjonal erfaring.
 
Styreportalen for Listerregionen er et samarbeid mellom Lister Nyskaping, Lister Næringsforening og Formue Sørlandet, i partnerskap med Advokatfirma Tofte.

Portalen vil fungere som en database der kompetansen til kandidatene enkelt vil synliggjøres. Man vil også kunne filtrere kandidater etter utdanning, bransje og område, alt etter hva som er relevant for bedriften.

– Dette vil bli et effektivt og målrettet verktøy for å hente inn riktig kompetanse til bedriftsstyrene. Skal vi lykkes med det grønne skiftet må vi ta i bruk alle ressurser i samfunnet, både på tvers av alder, fagområder og kjønn, sier Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping. 

TALL FRA SSB viser at kvinner sitter på 19,6 prosent av styreplassene og at 7 av 10 aksjeselskap bare har menn i styret. Fra neste år skal mellomstore og store selskap ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Reglene vil etter hvert omfatte om lag 20.000 selskaper.

– Lokalt ser vi at mange bedrifter bruker venner og familie i sine styrer, og går dermed kanskje glipp av viktig kunnskap og innsikt som en ekstern ressurs ville ha bidratt med. Vi ser også at mange unge ønsker et styreverv, men vet ikke helt hvordan de skal få muligheten. Portalen vil åpne opp og tilgjengeliggjøre dyktige kandidater, sier Camilla Ore, rådgiver i Formue Sørlandet.

FORMUE NORGE AS har arbeidet med å lansere styreportaler i både Stavanger og Kristiansand i samarbeid med næringsforeningene der. 

– Det har vært stor suksess begge steder med til sammen flere hundre registrerte kandidater. Det er gøy å se engasjementet der ute, særlig blant de unge. Det er stor innovasjons- og utviklingskraft i det å ha et styre med ulike aldersgrupper som kommer fra ulike fagområder og bransjer, sier Ore. 

ALLE KANDIDATENE vil også tilbys relevante styrekurs og - programmer gjennom portalens samarbeidspartnere.

– Det vil ligge webinarer og kurs inne i portalen slik at man enkelt kan holde seg oppdatert og øke kompetansen på styrearbeid. Noen eksempler på tema vil være hvordan jobbe med styrearbeid, hvordan forberede seg til styremøter og hvordan bidra godt i styringsgruppa. Målet er å profesjonalisere styrearbeidet slik at styret det blir en sterk ressurs for ledelsen, sier Ore.

PORTALEN VIL være tilgjengelig på nettsidene til Lister Nyskaping og Lister Næringsforening i månedsskiftet oktober/november. 

– Styreportalen vil ikke bare gi våre bedrifter tilgang på spennende og ny kompetanse, men også være en mulighet for å vise fram og synliggjøre den kompetanse som finnes blant våre medlemsbedrifter for styreoppdrag i og utenfor regionen, sier Hans Fredrik Grøvan, daglig leder i Lister Næringsforening.