Kickoff for nytt bærekraftprosjekt
Fra UNGC kommer Maria Handal, som leder bærekraftprosjektet nasjonalt.

Kickoff for nytt bærekraftprosjekt

15. august 2023 | Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
I samarbeid med FN skal lokale bedrifter gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn.
Lanseringen av prosjektet finner sted på Kvåstunet i Lyngdal torsdag 21. september. Fra klokken 07.30 til klokken 10.30 inviteres alle medlemsbedriftene i Lister Næringsforening til å møte opp.

– De vil da kunne bli kjent med hvordan arbeidet skal legges opp og hva slags hjelp den enkelte bedrift kan tilbys for å nå bærekraftmålene, sier Hans Fr. Grøvan, daglig leder i Lister Næringsforening.

PROSJEKTET ER et samarbeid mellom Lister Næringsforening, Lister Nyskaping, Lindesnesregionen Næringshage, hele næringsalliansen på Agder og FNs bærekraftorganisasjon United Nation Global Compact (UNGC). 

Fra UNGC kommer Maria Handal, som leder bærekraftprosjektet nasjonalt.

– Næringsforeningene og -hagene i Agder har vist et enormt engasjement for å sikre at bedriftene i regionen blir fremtidens vinnere. Da er det helt avgjørende at vi samarbeider og at det ligger et aktivt fokus på å løfte bærekraft på agendaen, sier Handal, og legger til:
 
– Derfor gleder vi oss veldig til å etablere tre regionskontorer i Agder i høst, sånn at vi kan jobbe enda tettere på næringslivet her.
 
UNGC HAR LANG erfaring fra arbeid med næringslivet internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

– Sammen med Næringsforeningene- og hagene skal vi oversette bærekraftmålene til innovasjon og faktisk endring som vil lønne seg i den enkelte bedrift, sier Handal.

Prosjektet er støttet økonomisk av Sparebanken Sør-stiftelsen med 16,3 millioner kroner over fire år. Med disse midlene skal det blant annet ansettes ressurspersoner som skal koordinere arbeidet i hver region på Agder. Det ene vil ha Lister og Lindesnes som arbeidssted.

TIL KICKOFF-SAMLINGEN i Kvås kommer også stortingsrepresentant Gro Anita Mykjåland (Sp), som sitter i energi- og miljøkomiteen.

– I tillegg vil et par av våre egne medlemsbedrifter i regionen fortelle om hva de har gjort for å sette bærekraft på dagsordenen, sier Grøvan.

Lister Nyskaping vil dessuten sammen med Lindesnesregionen Næringshage forklare hvordan den enkelte bedrift kan få den hjelpen den trenger for å jobbe med bærekraft på en måte som passer.

Meld deg på kickoff-samlingen her.