Tilbyr kompetansevurdering av fremmedspråklige
Minoritetsspråklige kan ha utfordringer med å få formidle kompetansen sin og dermed kan ha vanskeligheter med å komme inn i arbeidslivet. (Illustrasjonsfoto: Dio Hasbi Saniskoro, Pexels.com)

Tilbyr kompetansevurdering av fremmedspråklige

27. juni 2023 | Tekst: Nataliya Limmesand, Karriere Lister
Karriere Agder ønsker å finne ut hva som kan gjøre fremmedspråklige (nyankomne flyktninger som er svake i norsk og flyktninger generelt) mer attraktive på arbeidsmarkedet.
Vi ønsker å hjelpe folk som ikke har en formell kompetanse til å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Det er mange som har mye kompetanse, som ikke er dokumentert. Vi ser at spesielt minoritetsspråklige kan ha utfordringer med å få formidle kompetansen sin og dermed kan ha vanskeligheter med å komme inn i arbeidslivet.

I denne forbindelse har vi lyst å prøve ut noe som heter kompetansevurdering.  

Kompetansevurdering kan ikke resultere i fagbrev, men kan være til hjelp når personer med mye erfaring søker jobb i det norske arbeidsmarkedet.

Enkelt forklart betyr det at dersom en person har jobbet som rørlegger i sitt hjemland, kan kompetansen personen har, måles opp mot den norske læreplanen i rørleggerfaget. Med mindre hele faget er bestått, kan ikke denne dokumentasjonen brukes mot fagbrev.

Ut fra denne vurderingen, kan en aktuell arbeidsgiver få innsikt i kunnskap kandidaten har tilegnet seg tidligere. Mulig kompetansemålene i Norge avviker fra det de har lært i hjemlandet, men deres kunnskap og erfaring kan likevel være en ressurs for en norsk arbeidsgiver.

Vurderingen tar utgangspunkt i kompetansemålene på Vg3 (sluttkompetansen, eks mot rørleggerfaget). 

Kompetansevurderingen er utelukkende ment som et tilbud for å synliggjøre kunnskap i forbindelse med jobbsøk, i likhet med en god CV. (Vurderingen vil bli utført muntlig med en fagkonsulent, og eventuelt med tolk). 

Spørsmål til bedriftene:
Vil en type muntlig kompetansekartlegging ha en verdi for bedriften?
Vil en slik kartlegging kunne hjelpe jobbsøker, selv om norskkunnskapene ikke er helt optimale?


Svar: Ja/nei, og gjerne mer utfyllende.

Svar sendes: hfg@listernaeringsforening.no.