Høy aktivitet og stort engasjement
Daglig leder Hans Fr. Grøvan oppsummer næringensforeningens første driftsår. (Foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon)

Høy aktivitet og stort engasjement

15. juni 2023 | Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

Rundt 200 medlemmer, godt driv på fire fokusområder, sju fagsamlinger og allerede tredje størst på Sørlandet. Daglig leder Hans Fr. Grøvan smilte bredt, da han oppsummerte Lister Næringsforenings første driftsår.
– Vi har hatt mellom 40 og 100 deltakere på fagsamlingene våre. Det er vi veldig godt fornøyd med, slo Grøvan fast under foreningens generalforsamling på Martitim Fjordhotell.

Første samling handlet om å jobbe smart. Siden har temaene variert fra havvind, inkludering og mangfold, energieffektivisering og konjunkturbarometer til høstfest og julefrokost med faglig innhold.

GRØVAN FORTALTE også om hvordan foreningen jobber med sine fire fokusområder – realisering av ny firefeltsvei, rekruttering, U45-nettverket og bærekraft og grønn vekst.

– Når det gjelder ny E39, så har vi etablert et nettverk der Rogaland og Agder jobber sammen. Det har skapt en helt ny situasjon og et mye større trøkk, understreket Grøvan.

I TILLEGG TIL Å delta på møter med Samferdselsdepartementet og transportkomiteen på Stortinget, har næringsforeningen arrangert egen E39-konferanse og kommet med en rekke veiutspill i mediene.

På rekrutteringsfeltet skjer det også en hel del. En desentralisert ingeniørutdannelse er på gang. Det jobbes med en regional rekrutteringsportal. Og et nytt prosjekt for å bedre samarbeidet mellom skolene og næringslivene er på beddingen.

U45 HAR NETTOPP holdt lanseringsfest med over 100 deltakere. Nettverket, som har som mål å styrke mulighetene for regionens yngre arbeidstakere, har allerede 150 medlemmer.

Innenfor bærekraft og vekst, jobbes det først og fremst med havvind. Flere samlinger er gjennomført. Målet er å få ilandføringen av havvindstrømmen til Kvinesdal, sammenstillingsbaser i Farsund, Lyngdal og Lindesnes, drifts- og vedlikeholdsbaser i Farsund og Lindesnes og få opprettet et nasjonalt kompetansesenter for havvind på Agder.

NÆRINGSFORENINGEN legger ikke opp til mindre aktivitet fremover. Tvert imot.

– Vi skal fortsette å følge opp fokusområdene våre. I tillegg skal vi bygge relasjoner og fremsnakke næringslivet vårt, sa Grøvan.

Konkret planlegges tre nye tiltak:
  • Etablere bransjegrupper som fokuserer særskilte problemstillinger – for eksempel innenfor bygg og anlegg.
  • Rette fokus på bokvalitet, mangfold og variasjon, spesielt med tanke på rekruttering.
  • Etablere et prosjekt sammen med Listerrådet der målet er et tettere samarbeid mellom skole og næringsliv for å gi de unge bedre kunnskap om lokalt næringsliv og bedre forutsetninger for å kunne velge en jobb i regionen.

TIL SLUTT VAR det valg. Eivind Reisvaag Sunde fortsetter som styreleder i ett år til. Odd Henning Sirnes, Ole André Olsen og Terje Moen blir nye styremedlemmer valgt for to år. Tone Egeland Syvertsen trer inn som bankenes representant i styret. Hun er valgt for ett år.

Nye varamedlemmer blir Reidun Tesdal Birkedal (møter fast), Camilla Ore og Reidun Meberg.

I tillegg fikk valgnemnda nye medlemmer. Den består nå av Alf Magne Ubostad (leder), Bodil Stensrud, Smiljana Divjak og Agnes Berntsen. Alla Steffensen fortsetter som revisor.

Medlemskontingent og serviceavgift forblir uendret i 2024.

Foreningen hadde i 2022 driftsinntekter på 1.422.752 kroner og et overskudd på 30.896 kroner.

– Resultatet er preget av at vi har hatt en del oppstartskostnader. Disse vil vi slippe i 2023, sa Grøvan.