Ser store muligheter i 2025-utlysning
– Resten av verden ligger kanskje langt foran oss på bunnfast havvind. Men det kan vi pinadø ta igjen, sa prosjektleder Rune Klausen i Fremtidens Havvind. (Foto: Sveinung W. Jensen)

Ser store muligheter i 2025-utlysning

03. mai 2023 | Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
– Se på kartet, her er det mange felter i nærheten av oss, sier Rune Klausen, prosjektleder i Fremtidens Havvind.
På frokostmøtet på Farsund Fjordhotell, som Lister Næringsforening arrangerte sammen med GCE Node, viste han hvilke nye felter i Nordsjøen som er foreslått utredet for havvind av en en ekspertgruppe ledet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Av de 20 områdene, ligger mange rett utenfor vår kyst. Her vil det være behov for mye baseaktivitet når dette kommer i drift, sier Klausen.

Fremtidens Havvind er et regionalt samarbeidsprosjekt i Agder – støttet av Agder Fylkeskommune, Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

ETTER PLANEN skal tildeling av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord skje i høst, mens andre runde skal komme i 2025.

– Vi har en ambisjon om å utvikle 30 gigawatt med havvind. Det er like mye som vi forbruker i Norge i dag, og krever en investering på drøye 1000 milliarder kroner. Driftsfasen kommer i tillegg. En norsk ambisjon er at vi klarer å oppnå 50-60 prosent «local content». I så fall snakker vi om 500-600 milliarder kroner til norske bedrifter, sier Klausen.

Men han mener norsk leverandørindustri også bør ta mål av seg å spise av den europeiske havvindkaken.

– DET ER SNAKK OM å bygge ut 300 gigawatt, tilsvarende investeringer på 10.000 milliarder kroner. Norge har en ambisjon om å kapre en andel på 10 prosent av den europeiske havvindssatsingene. I så fall ligger det 1000 milliarder kroner bare der, sier Klausen, og understreker:

– Det som skjer utenfor Norge er altså enda viktigere. Lykkes vi hjemme, er det store muligheter for å lykkes andre steder.

Han mener Agder allerede et godt posisjonert for å lykkes i havvindkonkurransen.

– VI HAR EN FANTASTISK kyst fra Arendal til Farsund med store muligheter innenfor det grønne skiftet og fornybar energi, sier Klausen.

Han trekker frem som ideell for konstruksjon av vindmøller og base, mens Hausvik egner seg for konstruksjon og montasje av flytende havvind.

– Det ser utrolig bra ut. Nå skal vi skape havnemuligheter, så kan leverandørindustrien levere inn mot dette, sier Klausen.

HAN ER STRÅLENDE fornøyd med at Sparebanken Sør har støttet etableringen av et nasjonalt kompetansesenter for havvind i Kristiansand. Prosjektet har også fått 5 millioner i statlig støtte. Nå jobber Klausen med å hente inn enda mer kapital.

– I Norge har vi puttet alle våre kloke hoder inn i olje og gass. De skal nå inn i fornybar, blant annet i et kompetansesenter som skal bygge hele regionen vår. Resten av verden ligger kanskje langt foran oss på bunnfast havvind. Men det kan vi pinadø ta igjen, sier prosjektlederen i Fremtidens Havvind.