Ber lokale bedrifter tette kompetansehullene

03. mai 2023 | Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
Hun ser store havvindmuligheter for Agder. Samtidig er stortingsrepresentant Gro-Anita Mykjåland fra Sp bekymret over mangel på nødvendig kompetanse.
– Vi skal inn i en omstilling. Og det er ikke sånn at vi har masse ledig kompetanse og kapasitet i en industri som bare kan puttes over i en annen. Dette krever mye omskolering og mange nye folk. Det vil bli en utfordring for vår landsdel, sier Mykjåland, og legger til:

– Bedriftene og næringslivet må være ekstremt opptatt av de skal løse akkurat dette.

DEN TIDLIGERE Iveland-ordføreren sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og jobber aktivt med havvindsatsingen.

Under frokostmøtet på Farsund Fjordhotell, som Lister Næringsforening arrangerte sammen med GCE Node, presenterte hun regjeringens planer innenfor det som kan bli Norges nye næringseventyr.

– Vi har en ambisjon om å tildele areal for 30 gigawatt havvind innen 2040. Regjeringen ønsker at denne satsingen skal bidra til industriutvikling, legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling og øke den fornybare kraftproduksjonen i Norge, sier Mykjåland.

SOM KJENT ER det to områder som i første omgang er utlyst. Sørlige Nordsjø II, der vindmøllene skal være bunnfaste, og Utsira Nord som skal baseres på flytende møller.

For Sørlige Nordsjø II er tre hovedkriterier satt for utbyggerne – gjennomføringsevne (60 prosent), bærekraft (20 prosent) og positive lokale ringvirkninger (20 prosent). Her legges det opp en konkurranse om å bli prekvalifisert, før vinneren kåres i en såkalt engelsk auksjon der budene er åpne.

På Utsira Nord er det kvalitative kriterier som gjelder – kostnadsnivå (30 prosent), bidrag til innovasjon og teknologiutvikling (20 prosent), gjennomføringsevne (30 prosent), bærekraft (10 prosent) og positive lokale ringvirkninger (10 prosent).

– FLYTENDE HAVVIND er en mer umoden teknologi, men utrolig spennende. Vi har store fortrinn i vår region som kan benyttes i utviklingen av denne teknologien, sier Sp-politikeren, som også gjorde det klart at utbyggingen av vindparker offshore ikke er uproblematisk.

– Vindkraft på land har skapt et stort konfliktnivå. Det er viktig at havvind utvikles i sameksistens med andre interesser, ikke minst fiskeriene. Vi kan ikke åpne for havvind uten ordentlige konsekvensutredninger, sier Mykjåland.

Hun lovet også at regjeringen ikke vil legge seg opp hvor kabelen fra havvindfeltene blir lagt. Statnett har konkludert med Kvinesdal er nærmest og billigst.

– Hvor kabelen ilandføres vil bli en sak mellom Statnett og utbygger, sier Mykjåland.