Nytt nettverk for unge arbeidstakere
– U45 vil ha fokus på å snakke fram regionen for å styrke omdømme, bidra til økt likestilling og bedre levekårene, sier Hans Fr. Grøvan.

Nytt nettverk for unge arbeidstakere

13. mars 2023 | Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
Lister Næringsforening ønsker å skape et nettverk for yngre ansatte i privat næringsliv i regionen.
Lister Næringsforening arbeider med å få til en ressursgruppe for de yngre ansatte i næringslivet i regionen under 45 år.

– Hensikten er å få til et miljø som kan skape bolyst, bidra til å bygge godt omdømme og relasjoner mellom yngre mennesker i privat næringsliv i regionen, sier Hans Fr. Grøvan, daglig leder i Lister Næringsforening.

U45 skal være en arena hvor unge voksne med karriereambisjoner og nysgjerrighet kan møtes, få faglig påfyll, bli inspirert og heie hverandre frem.

– Vi ønsker å synliggjøre og styrke regionens muligheter for yngre arbeidstakere for å tiltrekke unge mennesker til regionen og beholde kompetent arbeidskraft. U45 vil ha fokus på å snakke fram regionen for å styrke omdømme, bidra til økt likestilling og bedre levekårene, sier Grøvan.

U45 er et forretningsnettverk for unge arbeidstakere i regionen. Nettverket skal være knutepunktet for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer i arbeid under 45 år. Målet er å gjøre regionen mer attraktiv for unge arbeidstakere.

Camilla Ore og Eivind Reisvaag Sunde har på vegne av næringsforeningen påtatt seg ansvaret for det videre arbeidet med U45.